TRENING

Naši klijenti teže postizanju vrhunskih rezultata. Naš cilj je da ih u tome podržimo.

Kreirali smo niz tematski raznovrsnih treninga usmjerenih na unapređenje vještina, znanja i tehnika komunikacije.

Koncept treninga razvijen je na osnovu ličnog bogatog iskustva trenera. Rad sa trenerom koji poznaje način rada multinacionalnih kompanija omogućava atmosferu povjerenja i lakšu komunikaciju sa učesnicima treninga.

Radom u grupi kreiramo moćno zajedničko iskustvo koje može imati dubok i trajan uticaj na zaposlene i njihov dalji razvoj, inspirišemo ih na nove načine razmišljanja i pružamo podršku u razvoju sposobnosti koje vode do poslovnog uspjeha.

Svaki polaznik u okviru grupe doživljava zajednički rad, kao rad na sebi, unapređuje se, a time doprinosi i razvoju svog okruženja i same kompanije.

Treninzi su namijenjeni klijentima koji vjeruju da su neprekidno učenje i rad na sebi, ključni faktori u postizanju vrhunskih rezultata.

Koncept svakog treninga prilagođava se ciljevima klijenata (kompanije i zaposlenih- učesnika treninga).

Neke od ključnih tema naših treninga su:

  • Komunikacione vještine
  • Vještine prodaje
  • Uspješno pregovaranje
  • Liderske vještine- kako voditi tim
  • Postavljanje ciljeva
  • Moć prezentacije- razvoj vještina i znanja prenošenja sadržaja
  • Feedback – povratna informacija
  • Donošenje odluka
  • Upravljanje vremenom
  • Upravljanje promjenama

INTERNI TRENING

Detaljnije


OTVORENI TRENING

Detaljnije


INDIVIDUALNI TRENING

Detaljnije