Program trening za žene – Možeš imati sve!
Počnite ispunjeno, organizovano i glamurozno 2016.

Program je namijenjen ženama Zmajevima, koje stvarno misle da mogu imati sve. Možeš imati sve je namijenjen ženama liderima, damama koje se konstantno nalaze pred izazovom. A to je kako uskladiti želje, posao, očekivanja kako lična, tako i drugih, potrebe i naravno, sve ono što smatrate važnim....

Cilj programa - Možeš imati sve!

 • smanjenje stresa
 • povećanje osjećaja zadovoljstva,
 • bolja organizovanost privatnog života
 • balansiranje između privatnih i poslovnih aktivnosti
 • kako i kada reći NE

A do cilja dolazimo kroz niz tema:

 • Komunikacijom do rješenja
 • Moć prezentovanja
 • Motivisanost
 • Pregovaranje je ženska crta
 • Razvoj tima gdje je žena lider
 • Žene mijenjaju svijet
 • Samopouzdanje
 • Balas žena -žena lider –žena majka
 • Vizija žene, gdje sam za 10 i više godina

IDFaktor vjeruje da rad u manjih grupama obezbjeđuje punu posvećenost svakom polazniku. Primjenjujući uspješne modele, grupe broje od 8 do 12 polaznika.

PRIJAVA JE U TOKU!

Program se sastoji od V radionica. Detaljan program možete dobiti slanjem zahtjeva na email: info@idfaktor.me