ID Faktor

 

IDFaktor vjeruje da su istrajnost i optimizam, uz neprekidno učenje i rad na sebi, ključni faktori u postizanju vrhunskih rezultata.

IDFaktor program treninga sastoji se od više faza koje obuhvataju teoriju, praksu, interaktivne vježbe i konstruktivni feedback, sa ciljem da zaposleni, inače vrhunski profesionalci, postignu lakoću u svakodnevnoj komunikaciji, prenošenju znanja i pregovaranju.

 

Korak po korak do uspjeha
Naš cilj je pokretanje ljudi u pravcu natprosječnih rezultata. Uvijek ima prostora za profesionalni napredak i unapređenje vještina, znanja i tehnika.

Kockica po kockica do znanja
Naš cilj je unapređenje zaposlenih u bolju verziju sebe kako bi poslovno okruženje učinili ljepšim I boljim, a samim tim obezbijedili uspjeh kompaniji u kojoj rade.

Radionica po radionica do razvoja
Iskustvo I umjeće prenošenja iskustva imaju neprocjenjivu vrijednost. Rad sa trenerom koji poznaje način rada multinacionalnih kompanija omogućava lakšu komunikaciju sa učesnicima treninga I bolju podršku njihovom razvoju.