INDIVIDUALNI TRENING

Poznate svjetske ličnosti od sportista do političara, svi imaju svoje lične trenere, menadžere, konsultante, mentore a ko kaže da i vi ne možete imati svog biznis trenera. Danas je prestiž imati ličnog trenera ili coucha, zar ne?

Rad "jedan na jedan" sa trenerom idealan je za razvoj kreativnog, samostalnog i motivisanog pojedinca. Individualni rad daje mogućnost svakom polazniku treninga da dođe do najbolje verzije sebe, razvijajući vještine i osobine potrebne za postizanje kako ličnih tako i poslovnih ciljeva.

Individualni treninzi usmjereni su na individualnom razvoju, koji se može odvijati i kroz mentorstvo i coaching.